Βοηθήστε ένα δικό σας άνθρωποΚάντε ένα τεστ ακοής

Βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας προκαλείται από βλάβη στο έξω ή μέσο αυτί. Τα ηχητικά κύματα εμποδίζονται καθώς κινούνται μέσω του έξω ή μέσου αυτιού. Καθώς ο ήχος δεν μπορεί να μεταδοθεί αποτελεσματικά, η ηχητική ενέργεια που φθάνει στο έσω αυτί είναι αδύνατη ή χαμηλή. Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας μπορεί να προκληθεί από μόλυνση, υγρό στο μέσο αυτί, βλάβη στα οστάρια του μέσου αυτιού, διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης ή ύπαρξη ξένου σώματος ή σμήγματος στο ακουστικό πόρο.

Τα βασικά συμπτώματα είναι:

 • Αμυδρή ή θαμπή αντίληψη ομιλίας και άλλων ήχων
 • Πόνος στο αυτί ή εκροή υγρού
 • Ερυθρότητα ή πρήξιμο του εξωτερικού τμήματος του αυτιού
 • Πίεση ή αίσθηση πληρότητας εντός του αυτιού
Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα

Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα, προκαλείται από βλάβη στο έσω αυτί. Τα ηχητικά κύματα κινούνται κανονικά μέσω του έξω και μέσου αυτιού, ενώ το έσω αυτί αδυνατεί να συλλάβει τις δονήσεις ή αδυνατεί να στείλει τις δονήσεις στον εγκέφαλο. Συνήθως εμφανίζεται και στα δυο αυτιά. Η νευροαισθητήριος βαρηκοΐα μπορεί να προκληθεί από μόλυνση, νόσο, ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, υπέρμετρο θόρυβο, προβλήματα από τη γέννα καθώς και την γήρανση.

Τα βασικά συμπτώματα είναι:

 • Αντίληψη ομιλίας και άλλων ήχων με παραμόρφωση ή χωρίς ευκρίνεια
 • Δυσκολία ακοής συγκεκριμένων τόνων (συνήθως υψηλών τόνων/ συχνοτήτων)
 • Άκουσμα ενός συνεχούς ή περιοδικού κουδουνίσματος ή βουίσματος
 • Δυσκολία στην κατανόηση ομιλίας με παρουσία θορύβου
Μικτή Βαρηκοΐα

Μικτή Βαρηκοΐα προκαλείται από βλάβη τόσο στο έξω/ μέσω αυτί όσο και στο έσω αυτί. Τυπικά, τα ηχητικά κύματα δεν μεταδίδονται αποτελεσματικά στο έσω αυτί, δεν ανιχνεύονται και δεν περνάνε στον εγκέφαλο. Για αυτό το λόγο, μια μικτή βαρηκοΐα αποτελεί το συνδυασμό μεταδόσεως και νευροαισθητηρίου βαρηκοΐας.

Τα βασικά συμπτώματα είναι:

 • Αμυδρή ή θαμπή αντίληψη ομιλίας και άλλων ήχων
 • Πόνος στο αυτί ή εκροή υγρού
 • Αντίληψη ομιλίας και άλλων ήχων με παραμόρφωση ή χωρίς ευκρίνεια
 • Δυσκολία στην κατανόηση ομιλίας με παρουσία θορύβου
Κεντρική βαρηκοΐα

Κεντρική βαρηκοΐα, προκαλείται από βλάβη στο ακουστικό νεύρο ή στα ακουστικά κέντρα. Τα ηχητικά κύματα μεταδίδονται φυσιολογικά μέσω και των τριών τμημάτων του αυτιού, αλλά είτε το ακουστικό νεύρο αδυνατεί να μεταδώσει τους ηλεκτρικούς παλμούς στον εγκέφαλο ή τα ακουστικά κέντρα του εγκεφάλου δεν λαμβάνουν τα σήματα σωστά. Μια κεντρική βαρηκοΐα μπορεί να προκληθεί από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νόσους ή όγκους.

Τα βασικά συμπτώματα είναι:

 • Αντίληψη ήχων χωρίς τη δυνατότητα της κατανόησης
Κάντε ένα τεστ ακοής